Az Oladi lakótelep temploma

Szombathely egyik újabb temploma az Olad lakótelepen található Batthyány-Strattmann László emléktemplom, ami a Fatimai Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére épült. Felszentelésére 2002-ben került sor, és azóta is jelentős közösségkovácsoló erővel bír.

Olad faluban egyébként 1796-ban épült meg a régi falusi templomépület, de 1980-as évekre a közösség méretéhez képest már nagyon kicsinek bizonyult: a rendszerváltás körüli években például rendszeresen ki kellett hangosítani a szentmiséket az előtte elterülő parkban álló híveknek. Később a “becsatlakozó” Oladi lakótelep híveivel együtt már végképp pici volt az épület, emiatt sokáig az Oladi Művelődési Központ színháztermét vették igénybe az istentiszteletekhez.

A város 1999-ben adományozta az Aranypatak Étterem melletti területet az egyháznak, ahol aztán felépülhetett a kb. 1500 személy befogadására alkalmas új templom.
A torony amúgy 45 méter magasra nyúlik.